Regulamin

§1 Definicje

 1. Sprzedający:
  INCODE Marzena Fąfara
  ul. Jana Bytnara Rudego 3B/404
  45-265 Opole
  NIP: 9211662547
  REGON: 161584810
  zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEDIG
  KONTO BANKOWE: 83 1950 0001 2006 0839 9447 0002
 2. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 5. Platforma edukacyjna – strona zawierająca Produkty cyfrowe, dostępna pod adresem https://akademiauczymy.online/ poprzez, którą Kupujący może korzystać z Produktów cyfrowych.
 6. Produkt cyfrowy – kurs, szkolenie, warsztat, e-book, nagranie webinaru, artykuł w postaci elektronicznej, do którego dostęp jest możliwy wyłącznie drogą online.
 7. AUO – 4-miesięczny program szkoleniowy realizowany za pośrednictwem Platformy edukacyjnej.
 8. Sprzedaż ciągła – produkty cyfrowe dostępne w sprzedaży przez 24 godziny na dobę przez cały rok.
 9. Sprzedaż okresowa – produkty cyfrowe dostępne w sprzedaży w okresach wyznaczanych przez Sprzedającego.
 10. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Platformy edukacyjnej https://akademiauczymy.online/ określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów cyfrowych; rodzaj płatności; dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§2 Produkt cyfrowy

 1. Produkt cyfrowy jest produktem autorskim Sprzedającego  i tym samym stanowi przedmiot prawa autorskiego podlegający ochronie na podstawie właściwych przepisów, a w szczególności ustawy o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych.
 2. Produkt cyfrowy jest w całości dostarczany drogą online.
 3. Aby Kupujący, po realizacji zamówienia, mógł korzystać z produktu cyfrowego, niezbędne jest posiadania sprzętu komputerowego z obsługą multimediów (wideo/audio), przeglądarki internetowej (z obsługą skryptów javascript i cookies) , wtyczki/przeglądarki plików PDF oraz dostępu do Internetu.
 4. Aby korzystać z Produktu cyfrowego, dostarczanego drogą e-mailową, niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

§3 Warunki dostępu

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem. Kupujący poprzez złożenie zamówienia zawiera ze Sprzedającym umowę na odległość oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedającego. Zamówienia dla produktów cyfrowych znajdujących się w Sprzedaży ciągłej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, z wyłączeniem okresów kiedy przeprowadzane są prace konserwacyjne Platformy edukacyjnej.
 2. Przedmiotem świadczeń Platformy edukacynej akademiauczymy.online jest dostęp do produktów cyfrowych w postaci online. Dostęp do treści płatnych i darmowych wymaga rejestracji Kupującego na platformie edukacyjnej.
 3. W przypadku, gdy Kupujący ma zamiar skorzystać kodu zniżkowego, uprawniającego do nabycia Produktu cyfrowego po niższej cenie, Kupujący powinien wprowadzić kod w trakcie składania zamówienia, przed przejściem do kanału płatności.
 4. Zaakceptowanie regulaminu i wybranie przycisku finalizującego zamówienie powoduje zawarcie Umowy na czas określony w opisie Produktu cyfrowego. Czas trwania zależy od charakteru i formy Produktu cyfrowego.
 5. Po opłaceniu Produktu cyfrowego przez Kupującego, automatycznie zostanie utworzone konto na Platformie edukacyjnej.
 6. Dane dostępu do konta zostaną automatycznie dostarczone na adres e-mail wskazany przez Kupującego w trakcie składania zamówienia.
 7. Dane dostępu do konta pozwalają Kupującemu zalogować się na Platformie edukacyjnej i korzystać z zakupionych produktów cyfrowych, przeglądać i poprawiać swoje dane osobowe oraz przeglądać historię zamówień.
 8. Kupujący nie może wykorzystywać Produktu cyfrowego, w celu świadczenia jakichkolwiek usług z wykorzystaniem Produktu cyfrowego, na rzecz osób trzecich.

§4 Programy cykliczne

 1. Dostęp do materiałów objętych 4-miesięcznym programem AUO możliwy jest w ramach płatności abonamentowej oraz jednorazowej.
 2. Program AUO jest dostępny w trzech wariantach sprzedaży:
  • płatność w 4 ratach (po uiszczeniu ostatniej raty dostęp zostaje przedłużony o dodatkowe 8 m-cy)
  • płatność w 2 ratach (po uiszczeniu ostatniej raty dostęp zostaje przedłużony o dodatkowe 10 m-cy)
  • płatność jednorazowa z dostępem na 12-m-cy
  • płatność jednorazowa + VIP z rozszerzonym zakresem oferowanych usług.
 3. W przypadku dostępu abonamentowego płatność jest rozkładana na 10 równych płatności dla obu wariantów. Płatność może być realizowana za pomocą karty kredytowej/debetowej.
 4. Kupujący otrzymuje dostęp do materiałów na rok licząc od dnia uruchomienia programu.
 5. Dostęp do programu AUO zostanie przyznany Kupującemu natychmiast po uiszczeniu opłaty na rzecz Sprzedawcy, przy czym dostęp do materiałów jest uzależniony od aktualnego harmonogramu zajęć, dostępnego na stronie oferty programu. Roczny dostęp do zawartości programu AUO jest liczony od dnia startu programu. Po upływie rocznego okresu Kupujący traci dostęp do zawartości programu AUO. Może jednak przedłużyć dostęp na takich dotychczasowych warunkach, o ile zdecyduje się na ten krok przed datą wygaśnięcia dostępu.

 6. Aktualne ceny planów abonamentowych są dostępne na stronie oferty programu.

§5 Koszty i płatności

 1. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatekVAT 23%). W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów, Sprzedający niezwłocznie zobowiązuje się do poinformowania o tym Kupującego. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów cyfrowych, znajdujących się na stronach platformy edukacyjnej.
 2. Całkowita cena zamówienia będzie widoczna przed potwierdzeniem woli zawarcia umowy o Dostęp do Kursu przez Kupującego.
 3. Płatność za produkty  cyfrowe odbywa się za pośrednictwem serwisu paynow, Stripe oraz tpay. W przypadku zaksięgowanej płatności przez paynow, Stripe lub tpay dostęp do zakupionego produktu cyfrowego w trybie online przydzielany jest automatycznie.
 4. Płatności subskrypcyjne są realizowane z serwisem Stripe.

§6 Prawo odstąpienia od umowy oraz reklamacje

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy  w terminie 14 dni od dnia zakupu, bez podania jakiejkolwiek przyczyny z wyjątkiem umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. Aby odstąpić od umowy Kupujący powinien poinformować Sprzedającego o swojej decyzji, przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, wysyłając  stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej Sprzedającego lub tradycyjną pocztą na adres siedziby firmy Sprzedającego.
 3. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 4. Wzór dokumentu odstąpienia od Umowy znajduje się pod niniejszym regulaminem.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający otrzymał oświadczenie Kupującego o odstąpieniu od Umowy.
 6. Reklamacje można składać mailowo kontakt(małpa)uczymyonline.pl. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 7. Zwrotu płatności Sprzedający dokona, z wykorzystaniem takich samych kanałów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego.

§7 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących przekazanych Sprzedającemu jest Sprzedający.
 2. Kupujący rejestrując się na Platformie edukacyjnej wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości z materiałami informacyjno-handlowymi dotyczącymi nowych Produktów cyfrowych lub wydarzeń promowanych przez właściciela Platformy edukacyjnej.
 3. Kupujący ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich poprawiania. Kupujący może żądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 4. Kupujący nabywając Produkt cyfrowy dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest jednak konieczne do zrealizowania zamówienia i świadczenia przez Sprzedającego usług, o których mowa w Regulaminie.
 5. Rejestrując się na Platformie edukacyjnej https://akademiauczymy.online/ Kupujący oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i zaakceptował jego postanowienia.
Shopping Cart